Når varmeanlegget gir frysninger

«Vi har gjort det vi kan», «Det fungerte da vi dro», «Det er innenfor toleransegrensen», «Du har ikke krav på mer», «Ikke en del av kontrakten», «Du må inngå serviceavtale dersom vi skal innregulere». Hvordan kan vi få teknikken til å fungere uten at det blir dårlig stemning?

Effektiv levering, optimalisering, helhetlig entreprisemodell, digital visualisering. Dette er velkjente begreper i dagens bygg- og anleggsbransje. Hver for seg eller i kombinasjon skulle de gjøre livet enklere for brukere og eiere ved prosjektavslutning. Men HVORFOR FUNGERER IKKE TEKNIKKEN?

Det finnes ikke én enkel årsak til dette komplekse problemet, men vi mener at det i stor grad skyldes mangel på opplæring og kompetanse. I den siste tiden har mange bygg blitt oppført som totalentrepriser med fokus på effektiv levering. Vår erfaring er at intensjonene er gode, men at den effektive leveringen ofte misforstås og utføres på en kaotisk måte. I en undersøkelse gjennomført av to studenter ved Fagskolen i Bergen ble over 1000 arbeidere fra ulike firma spurt om årsakene til byggefeil. Overraskende mange svarte at de ikke hadde fått tilstrekkelig opplæring for de oppgavene de skulle utføre. I tillegg svarte en betydelig del at de ikke visste hvor de kunne finne retningslinjer og instruksjoner for arbeidet de skulle gjøre.

OPAK Bergen AS har både kompetansen og erfaringen som strekker seg fra prosjekteringsfasen til ferdigstillelse og drift av bygg. Våre dyktige medarbeidere har bakgrunn innen alt fra utførende arbeid til prosjektering, og vi snakker samme språk som bransjen! Jo tidligere vi blir involvert i byggeprosessen, desto større er sjansen for at arbeidet blir gjort riktig fra første forsøk. Derfor ønsker vi å bli med tidlig i prosessen, men vi kan også bidra hvis vi kommer inn sent eller til og med etter at byggearbeidene er ferdigstilt. Sammen har vi etablert en kultur som gjør oss bedre sammen. Dette sikrer en trygg prosjekthverdag for våre kunder. Og hvis du lurer på det: Ja, vi har både etablerte rutiner og sjekklister for å sikre kvaliteten i arbeidet vi utfører.

Christina Kvamme

Daglig leder Xform Eiendom AS

«Da Apotekargarden ble overlevert og satt i prøvedrift, opplevde vi at bygget vårt ikke fungerte slik det burde. Næringslokalene var ikke mulig å styre og leilighetene fikk ikke nok varme fra varmeanlegget. Energiforbruket var også mye høyere enn hva man kan forvente av et helt nytt bygg. Vi var rett og slett usikre på kvaliteten i prosjektet og ønsket en kontroll på det arbeidet som var utført.

Av en tidligere samarbeidspartner ble vi tipset om å ta kontakt med OPAK Bergen, som hadde hjulpet dem tidligere med en tilsvarende problemstilling.
Etter at OPAK hadde gått gjennom og sett over arbeidet som var utført, fikk vi en god oversikt over hvorfor bygget ikke fungerte og hva som måtte gjøres for å løse problemene. Vi fikk bekreftet våre mistanker og reklamerte på manglene. Nå kan vi endelig styre bygget og er i gang med å få varmeanlegget innregulert.

OPAK Bergen AS har bidratt med kompetansen vi har savnet gjennom prosjektet, og vi kan trygt anbefale dem.»