Hva er en funksjonstest

Joda, det ligger i ordet, men hva inneholder en slik test?
Dagens tekniske anlegg leveres ofte med avansert elektronikk og mange styringsvalg. Dette gir større fleksibilitet og bedre mulighet for tilpasning til kundenes behov, men gjør idriftsettelsen mer kompleks enn for bare et tiår siden. Hvordan kan vi sikre oss at teknikken fungerer?

En av årsakene til at anleggene utstyres med avansert styring skyldes ikke bare nye krav for forskrifter, mens også mer bevisste kunder som ser muligheter for å spare energi og reduserte kostnader. Det stilles gjerne krav til at en funksjonstest gjennomføres, men i liten grad krav til hvordan, hvilken metodikk og hvilke forutsetninger som skal legges til grunn.

Er det nok å sjekke at en pumpe svirrer og at et anlegg lar seg styre av og på? Er leverandørens sjekkliste for igangkjøring tilstrekkelig?

Før vi gjennomfører en funksjonstest må det undersøkes hvilke funksjoner og krav som er gjeldende, hvilke verdier som forventes, og i noen tilfeller, hvor lang tid det skal ta før funksjonen er oppnådd. Dette er det vi kaller for «akseptkriterier».

Ta for eksempel et ventilasjonsanlegg. Det skal levere jevn og frisk luft når du trenger det og bruke så lite energi som mulig, uten at det går ut over helsen. I tillegg skal det gjenvinne energi, gjerne optimalisere luftmengden, kanskje ha sommer- og vinterdrift, være sekvens- og kalenderstyrt, og gi beskjed når filtrene må skiftes. Ved brannalarm skal det gjerne gå over i en annen modus.

Dette er punkter som er relativt enkle å simulere, mens akseptkriteriene kan være noe vanskeligere å definere. Ta for eksempel røykdetektoren i tilluftskanalen. Hvis sjekkpunktet sier «Utløst røykdetektor i kanalen», så gjøres dette gjerne ved å simulere fra utsiden. Dessverre gir dette ingen indikasjon på detektorens evne til å detektere røyk i kanalnettet, selv om funksjonen blir testet. Hvis man i stedet benytter testrøyk i kanalen, så får man sjekket evnen til å fange opp røyk, men hva om den først detekterer røyk etter at bygget er fullstendig røyklagt? Har røykføleren fungert som den skal da? Hva bør akseptkriteriet være? 

Det er altså ikke bare-bare å gjennomføre en funksjonstest. Det kreves både planlegging, forarbeid, kompetanse og beslutningsdyktighet, og før alt dette gjennomføres må det ligge en beskrivelse av hva som skal skje i bunn.

Uavhengig av om du er byggherre, eiendomsforvalter eller entreprenør anbefaler vi at planleggingen skjer så tidlig som mulig. Definer tydelige akseptkriterier og sørg for at underlaget er på plass før byggingen starter. Et erfaringsbasert tips til slutt: Gjennom en funksjonstest vil det som regel oppstå noen «rusk og rask». Tar det mindre enn 2 minutter å fikse, så fiks det. Hvis ikke, noter det ned for senere utbedring og gå videre i testen.

Fra inspeksjon på Høgteknologisenteret i Bergen, Christian Pena fra GK, Vidar, Mina og Jørgen Ådlandsvik fra GK

Christina Kvamme

Daglig leder Xform Eiendom AS

«Da Apotekargarden ble overlevert og satt i prøvedrift, opplevde vi at bygget vårt ikke fungerte slik det burde. Næringslokalene var ikke mulig å styre og leilighetene fikk ikke nok varme fra varmeanlegget. Energiforbruket var også mye høyere enn hva man kan forvente av et helt nytt bygg. Vi var rett og slett usikre på kvaliteten i prosjektet og ønsket en kontroll på det arbeidet som var utført.

Av en tidligere samarbeidspartner ble vi tipset om å ta kontakt med OPAK Bergen, som hadde hjulpet dem tidligere med en tilsvarende problemstilling.
Etter at OPAK hadde gått gjennom og sett over arbeidet som var utført, fikk vi en god oversikt over hvorfor bygget ikke fungerte og hva som måtte gjøres for å løse problemene. Vi fikk bekreftet våre mistanker og reklamerte på manglene. Nå kan vi endelig styre bygget og er i gang med å få varmeanlegget innregulert.

OPAK Bergen AS har bidratt med kompetansen vi har savnet gjennom prosjektet, og vi kan trygt anbefale dem.»