Vi forstår hva energi er, og vi finner løsninger som kan redusere ditt forbruk.

Hos oss får råd og veiledning til å finne de riktige løsningene, slik at du kan redusere dine kostnader og klimaavtrykk.

Teknisk tilstand tilstandsvurdering

Funksjonstesting

Gratis forbefaring

Levetid Lønnsomhetsvurdering

 

Energisparing i bygg kan ha flere fordeler

Reduserte energikostnader

Energioptimalisering kan bidra til å redusere det totale energiforbruket og minske energikostnadene ved å flytte deler av forbruket til gunstige tidspunkt.

Bærekraft og klimaavtrykk

Energioptimalisering handler ikke bare om å redusere strømforbruket. Det handler også om bærekraftig drift og redusert klimaavtrykk.

Godt inneklima

Ved å gjøre de riktige energitiltakene kan man redusere energiforbruket uten å gå på akkord med inneklimaet.

Lavere vedlikeholdskostnader

Riktig drift av tekniske installasjoner kan bidra til å redusere slitasje og belastning, og dermed redusere behovet for ettersyn og vedlikehold.

Hvert bygg er unikt og krever ulike tiltak

Apotekargarden i Førde

Les hvordan vi bidro til å løse utfordringene

Hva er en funksjonstest?
Joda, det ligger i ordet, men hvordan gjennomføres en slik test?

Christina Kvamme

Daglig leder Xform Eiendom AS

«Da Apotekargarden ble overlevert og satt i prøvedrift, opplevde vi at bygget vårt ikke fungerte slik det burde. Næringslokalene var ikke mulig å styre og leilighetene fikk ikke nok varme fra varmeanlegget. Energiforbruket var også mye høyere enn hva man kan forvente av et helt nytt bygg. Vi var rett og slett usikre på kvaliteten i prosjektet og ønsket en kontroll på det arbeidet som var utført.

Av en tidligere samarbeidspartner ble vi tipset om å ta kontakt med OPAK Bergen, som hadde hjulpet dem tidligere med en tilsvarende problemstilling.
Etter at OPAK hadde gått gjennom og sett over arbeidet som var utført, fikk vi en god oversikt over hvorfor bygget ikke fungerte og hva som måtte gjøres for å løse problemene. Vi fikk bekreftet våre mistanker og reklamerte på manglene. Nå kan vi endelig styre bygget og er i gang med å få varmeanlegget innregulert.

OPAK Bergen AS har bidratt med kompetansen vi har savnet gjennom prosjektet, og vi kan trygt anbefale dem.»